2beffective® methode

2beffective® methode = Staan voor wie je bent met al je “tegenstrijdigheden”!

Effectief zijn is een kwestie van zijn wie je bent en doen wat je graag doet

Achtergrond van de methode

De methode 2beffective® is ontwikkeld door Trudy van den Berg vanuit een oriëntatie op ‘continue leren’ (Senge, Quinn), het dialectisch denken, spiral dynamics (Graves), Voice Dialogue (Stone) en het sociaal constructionisme, met nadruk op de dialoog (Bohm) als uitingsvorm.Dit zijn de uitgangspunten om op basis van voortschrijdend inzicht al doende verder te komen (Quinn). Verschillen en daarmee ook tegenstellingen (dualiteit) zijn er, mogen er zijn; in onszelf, tussen mensen, uitgangspunten, doelen, perspectieven, belangen enzovoort. Ze vormen een uitdaging om nieuwe inzichten te doen ontstaan. Vanuit het werken met diverse mensen in multidisciplinair en internationaal perspectief heeft Trudy zelf de rijkdom maar ook de last van deze diversiteit ervaren. Reflectie, theoretische verdieping en uitwisseling met anderen rond het thema ‘diversiteit en respect’ leidde tot deze methode.

Theoretische beschrijving van de methoden

De 2beffective®-methode gaat uit van de acceptatie van de mens zoals die is in het hier-en-nu (Presence), met zijn hele rijkdom aan tegenstellingen en dilemma’s en problemen, gegeven de context en levensfase. De methode stimuleert het (leren) omgaan met en uitwerken van deze (normale) problemen.

Hegel geeft aan dat iedere these een antithese oproept om vervolgens tot een synthese te leiden die weer tot these of antithese verwordt. Zo leidt het integreren van tegenstellingen en diversiteit tot continue vooruitgang waarbij synthetiseren een belangrijke vaardigheid is die in de 2beffective®-methode steeds wordt gestimuleerd om zich al doende verder te ontwikkelen.
De dualiteit van ‘ik’ versus ‘de ander’ (de omgeving) wordt bekeken zodat het helder wordt hoe een eventuele synthese zich zou kunnen ontwikkelen. In het schema is dit als voorbeeld uitgewerkt naar de relevante aspecten bij loopbaanbegeleiding. Hierin is enerzijds het perspectief van ‘ik’ over het zelf en de omgeving zichtbaar, en anderzijds het perspectief van de ‘omgeving'(organisatie) over het individu en wat de organisatie nodig heeft.


Schematische weergave van de these-antithese: ‘Wie ben ik?’ versus ‘Wat is nodig?’ met de uitkomst van de zelfreflectie en feedback als mogelijke synthese volgens de 2beffective®-methode

Zelfreflectie en in dialoog (Bohm, 2006; Stone, 1986) feedback ophalen zijn belangrijk in de 2beffective® methode en krijgen praktisch vorm door na te gaan wat iemand nu wil, kan, doet en bijdraagt in de omstandigheden waarin hij zich bevindt (Assagioli, 1976). Om de wil vanuit het hart en de geest hiervoor te kunnen openen is het essentieel daarbij naar de stem van de angst, het cynisme en het (voor)oordeel te kunnen luisteren en allen daarbij even serieus te nemen (Theorie-U) omdat het ‘beren op de weg‘ zijn die de weg wijzen.
Dat geeft vervolgens mogelijkheden om gebaseerd op voortschrijdend inzicht steeds vanuit wat ‘nu’ bekend is de volgende stap te maken, om zo de ‘de brug te kunnen bouwen terwijl je erover loopt‘ (Quinn, 2004).

Het uitstellen van oordelen gebaseerd op het verleden dient plaats te kunnen maken voor het met nieuwe ogen in het hier-en-nu staan, accepterend wat het verleden tot nu toe heeft gebracht. Een stap op de plaats die vaak niet bewust is en daardoor ook onbewust blijft, wordt over het hoofd gezien en voor lief genomen. Zelfreflectie en feedback en daarover samen in dialoog zijn geeft mogelijkheden tot nieuwe inzichten. Het is de basis voor coaching en voor effectief samen-zijn.

De methode in de praktijk

De methode kan worden ingezet bij:

 • individuen; o.a. bij keuzevragen, besluitvorming, conflicten, blokkades, gebrek aan zelfvertrouwen, persoonlijke ontwikkelplannen, loopbaanvragen, carrièrestappen,
 • teams; o.a. bij complexe beslissingen, conflicten, samenwerking, teamvorming, taakverdeling,
 • management/human resources; o.a. bij performance management, selectiegesprekken, ontwikkelplannen, promotievragen.

De 2beffective®-methode werkt vanuit de belangrijkste drijfveren voor het handelen van het individu: passie, interesse en behoeftes. Het zelfinzicht wordt op deze aspecten geëxploreerd en ‘de spiegel voorgehouden’, zonodig verdiept.

Ieder doet wat hij/zij (onbewust) doet, vanuit wat men kan, om met die drijfveren een toegevoegde waarde te realiseren. Is dat wat gedaan wordt echter ook afgestemd: relevant en gewenst door de ander? Voor de beantwoording van deze vraag worden de kwadranten van het ‘ik’ en ‘de ander’ stap voor stap doorlopen. Door het uit elkaar trekken van alle aspecten ontstaat er duidelijkheid. Dilemma’s en incongruenties worden helder en nieuwe oplossingen kunnen bepaald en opgepakt worden.

Vanuit het ik perspectief: ‘Wie ben ik?‘ (ik over hoe ik mezelf zie)

 1. Willen: Wat vind ik leuk en prettig? Waar krijg ik energie van?
 2. Kunnen: Wat vind ik zelf dat ik goed kan?
 3. Toepassen: Wat doe ik? Wat hebben anderen van mij kunnen zien dat ik doe?
 4. Bieden: Wat is mijn toegevoegde waarde?

Vanuit het perspectief van de ander/omgeving: ‘Wat is er nodig?‘ (de ander –de manager- over wat er nodig is)

 1. Doelen: Waaraan moet ‘waar’ energie besteed worden?
 2. Competenties: Welke vaardigheden/competenties zijn er nodig?
 3. Acties: Wat moet er gedaan worden?
 4. Resultaat: Welke toegevoegde waarde is gewenst?

Om een eerste indruk te krijgen van hoe dit in de praktijk werkt kun je de vragen uit deze prezi voor jezelf beantwoorden.

Instrumenten en technieken

De zelf-assessments die uitgaan van tegenovergestelden (o.a. Jung, Myers Briggs, Keirsey, BigFive, Quinn en Birkman) kunnen in deze methode ter ondersteuning van de zelfreflectie worden ingezet. Zij geven inzicht in de basisaspecten: intern/indirect versus extern/direct en ik/taakgericht versus ander/mensgericht.

Het vergroten van de open ruimte, zoals bekend van het Johari window, kan o.a. met behulp van 360º feedback instrumenten worden ingezet. Feedback is relevant en behulpzaam om het perspectief te vergroten en om beter in staat te zijn om ‘in de schoenen van de ander’ te gaan staan.

Auteur

Trudy van den Berg heeft de 2beffective methode ontwikkeld en de 2bcoaching organisatie 10 jaar geleden opgericht. 2bcoaching ondersteunt (coacht) individuen, teams en organisaties om zichzelf te zijn, ‘to be’ (2b). Blokkades worden geïdentificeerd en aangepakt. Diversiteit, verschillen, worden gewaardeerd, ook al zijn ze lastig en moet daarvoor naar ‘de plek der moeite’ (Wierdsma, 1999) gegaan worden, zodat ze als voordeel ingezet kunnen worden. Zie voor meer informatie http://www.2bcoaching.com.

Literatuur waar de lezer meer verdieping kan vinden

Bohm, D. (2006). On dialogue (reprint). New York: Routledge.
Erikson, E. H. (1980). Identity and the life cycle. New York: W.W. Norton & Company.
Quinn, R. (2004). De brug bouwen terwijl je erover loopt, een gids voor leidinggeven bij verandering. Den Haag: Academic Services.
Scharmer, C. O., & Brongers, G. (2010). Theorie U : leiding vanuit de toekomst die zich aandient : de sociale technologie van presencing. Zeist: Christofoor.
Senge, P., Scharmer, O., Jaworski, J., & Flowers, B. S. (2006). Presence, een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mens en organisatie. Den Haag: Academic Services.
Stone, H., & Winkelman, S. (1986). Thuiskomen in jezelf. Amsterdam: Mesa Verde Uitgevers.


Literatuurverantwoording

Assagioli, R. (1976). Over de wil. Sturend mechanisme in het menselijk handelen. Amsterdam; Antwerpen: Boom Meppel ; Nederlandse Boekhandel.
Bohm, D. (2006). On dialogue (reprint). New York: Routledge.
Erikson, E. H. (1980). Identity and the life cycle. New York: W.W. Norton & Company.
Graves, C. W., & Cowan, C. C. (2008). The never ending quest : a treatise on an emergent cyclical conception of adult behavioral systems and their development; Dr. Clare W. Graves explores human nature. Santa Barbara, Calif.: ECLET Publ.
Kessels, J., Boers, E., & Mostert, P. (2002). Vrije ruimte, filosoferen in organisaties. Amsterdam, Nld: Boom.
Lee, W.R. (2002). Clare W. Graves, levels of human existence. Santa Barbara, California: ECLET Publishing.
Luft, J. (1970). Group processes, an introduction to group dynamics, 2nd edition. Palo Alto, California: National Press Books.
Quinn, R. (2004). De brug bouwen terwijl je erover loopt, een gids voor leidinggeven bij verandering. Den Haag: Academic Services.
Scharmer, C. O., & Brongers, G. (2010). Theorie U : leiding vanuit de toekomst die zich aandient : de sociale technologie van presencing. Zeist: Christofoor.
Senge, P., Scharmer, O., Jaworski, J., & Flowers, B. S. (2006). Presence, een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mens en organisatie. Den Haag: Academic Services.
Stone, H., & Winkelman, S. (1986). Thuiskomen in jezelf. Amsterdam: Mesa Verde Uitgevers.
Wierdsma, A. (1999). Co-creatie van verandering. Delft: Eburon.

Over 2bcoaching, Trudy van den Berg

TRUDY ZEGT: "Als verandermanager en teamcoach heb ik de leukste baan die er voor mij is omdat ik ervan geniet om samen continue van en met elkaar te leren. Ieder heeft zijn eigen waarheid en die probeer ik te begrijpen en respecteren voor zover ik dat kan. Daarbij is respect van alle perspectieven zoals die er op verschillende momenten zijn voor mij essentieel. Uit ervaring weet ik "samen weet je meer".
Dit bericht werd geplaatst in 2beffective methode, Feedback, Inlevingsvermogen, Omgaan met tegenslag, Wat is er nodig?, Wie ben ik?, Zelfrealisatie, Zelfreflectie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op 2beffective® methode

 1. Pingback: Ik word ongelukkig van de plek waar ik werk….. | Trudyvandenberg's Blog

 2. Pingback: De 2beffective®-methode en het Yohari window | Trudyvandenberg's Blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s